คัปปาโดเกีย พิศวงแดนพิภพ

โลกของเราใบนี้หากใครได้ศึกษาจะเห็นว่า มีสภาพพื้นที่อีกหลายแห่งที่สวยงาม พิศวง แต่กลับมีสวยงามมีเสน่ห์ในตัวเองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ หนึ่งในสถานที่แนะนำของเราคือ คัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีความพิศวงจากฝีมือจิตรกรชื่อว่า ธรรมชาติ นั่นเอง