วิถีชีวิตของประชานชนชาวประเทศตุรกีเป็นอย่างไร

Turkey ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดน 2 บุคลิกเพียงแห่งเดียวในโลก เพราะมีพื้นที่ของประเทศพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่ราบสูงอนาโตเลีย อัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์อารยธรรมอันเก่าแก่