ศาสนาและวัฒนธรรมประเทศตุรกี

ประเทศตุรกีจัดว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่มีความแตกต่างจากเพื่อนค่อนข้างเยอะ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อทางศาสนา ตุรกีแตกต่างจากประเทศอื่นในกลุ่มยุโรปพอสมควร ศาสนาและวัฒนธรรมตุรกีมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้าง เราจะนำมาเล่าให้ฟังกัน