ภูเขาอารารัต คืออะไร

Mount Ararat เป็นยอดเขาขนาดใหญ่ ตั้งสูงตระหง่านมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก มีความพิเศษเพราะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวที่ไม่เคยละลาย โดยภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศตุรกี มีความสูงถึง 5,137 เมตร