Prohibition

ข้อห้ามประเทศตุรกีมีอะไรบ้าง

ประเทศตุรกี ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างสูง มีฉายาว่าเป็นประเทศ 2 ทวีป เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวสวยๆ อันสุดแสนน่าอัศจรรย์ใจ ติดอันดับโลกอยู่หลายแห่ง และเรื่องสุดยอดที่สุดคือ คนไทยสามารถไปเยือนได้โดยไม่จำเป็นต้องขอ VISA เรียกได้ว่าลดขั้นตอนอันแสนยุ่งยากไปอีกหนึ่งขั้นตอน

โดยการไปเยือนประเทศอื่นๆ นั้น ก่อนที่คุณกำลังจะไป คุณควรศึกษามารยาททางสังคมของแต่ละท้องถิ่นเอาไว้ล่วงหน้าเสมอๆ เนื่องจากแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวทั้งหลายควรเรียนรู้เอาไว้เพื่อ เป็นเกร็ดเล็ก – เกร็ดน้อย ทำความเข้าใจก่อนออกเดินทาง โดยคุณสามารถสร้างความประทับใจให้แก่คนในถิ่น หรืออาจสร้างความไม่พอใจให้แก่เขาได้ในเวลาเดียวกัน

ลักษณะนิสัยของชาวตุรกีและข้อห้ามซึ่งคุณควรรู้

รากฐานทางสังคมของชาวตุรกีเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นทั้งสายเลือดและเข้าพิธีแต่งงาน ด้วยการยึดถือธรรมเนียมอันยาวนานมาจากทางฝ่ายชาย สมาชิกทุกคนส่วนใหญ่ในประเทศประมาณ 90 % ยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ส่วนอีก 10% ที่เหลือ คือ ชาวต่างชาติ ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศนี้ ผู้ชายคือหัวหน้าครอบครัว โดยในปัจจุบันมีความพยายามจากหลายๆฝ่ายส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันทั้งระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย โดยเริ่มจากผลักดันให้ผู้หญิงสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ หากแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ยังมีความคิดฝังว่าผู้หญิงเป็นเพศด้อยกว่าทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ คุณอาจสัมผัสถึงความเป็นผู้นำของผู้ชายได้จากประเทศนี้

สิ่งที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก อีกเรื่องหนึ่งของประชาชนชาวตุรกี ก็คือเรื่องศาสนา โดยชาวตุรกีกว่า 90% นับถือศาสนาอิสลาม หากแต่ก็ไม่ได้มีความเคร่งครัดเหมือนฝั่งตะวันออกกลาง คุณอาจคลายความกังวลไปได้บ้าง เนื่องจากกลัวทำตัวไม่ถูก ผู้หญิงกับผู้ชายก็แต่งกายเฉกเช่นกับชาวตะวันตกทั่วไป

ประเทศตุรกีมีเมืองอันน่าไปสัมผัสอย่างอิสตันบูล ซึ่งถือว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย และชาวตุรกีจะไม่ทำสัญลักษณ์มือ OK อย่างที่เราคุ้นชินกัน เพราะเขาถือว่ามันเป็นเรื่องหยาบคาย อย่าเผลอไปทำในที่สาธารณะกันเชียว นอกจากนี้ ชาวตุรกีมักจะค่อยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กัน เพราะผิดหลักการของศาสนา จึงทำให้หาสถานบันเทิงยากมาก อย่าไปร่ำร้องว่าอยากกินเครื่องดื่มสุรากลางสาธารณะเป็นอันขาด นอกจากนี้ กฎหมายของตุรกีมีความเข้มงวดชัดเจนเด็ดขาด นักท่องเที่ยวสามารถนำเข้าบุหรี่ได้เพียง 200 มวน , ซิการ์ 50 มวน , ยาสูบ 200 กรัม ไวน์หรือสุรา 1 ลิตร , น้ำหอม 5 ขวด รวมทั้งของขวัญจำนวนเงินทั้งหมดไม่เกิน 5,000 ลีรา , ยาเสพติด อีกทั้งห้ามนำโบราณวัตถุทุกประเภท ออกจากประเทศ

About the author: admin