Mount-Ararat

ภูเขาอารารัต คืออะไร

Mount Ararat เป็นยอดเขาขนาดใหญ่ ตั้งสูงตระหง่านมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก มีความพิเศษเพราะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวที่ไม่เคยละลาย โดยภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศตุรกี มีความสูงถึง 5,137 เมตร จัดเป็นยอดเขาสูงสุดในประเทศตุรกี จากความพิเศษที่กล่าวมาของ Mount Ararat ก็อาจทำให้หลายต่อหลายคนเกิดความประทับใจได้แล้ว หากแต่สิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เคยถูกกล่าวถึงในตำนานของศาสนาคริสต์

Mount Ararat ภูเขา เรือ และ วันสิ้นโลก

ตามความเชื่อซึ่งมีตั้งแต่โบราณ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ Bible ของศาสนาคริสต์ Mount Ararat เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเรือ Noah อีกด้วย สำหรับตำนานเรื่อง เรือ Noah นั้น ได้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือปฐมกาล ซึ่งเรื่องราวกล่าวถึงการกำเนิดของโลกมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ Bible ภาคพันธสัญญาเดิม ซึ่งมีความเชื่อกันว่า Moses เป็นผู้เขียนขึ้นมา และนอกเหนือไปจากตำนาน เรือ Noah แล้วยังมีเรื่องของมนุษย์คู่แรกของโลก Adam กับ Eve อีกทั้งยังมีเรื่อง Tower of Babel ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

ตามตำนานเล่าขานว่า พระผู้เป็นเจ้าตัดสินใจจะล้างโลกเพื่อทำให้โลกเกิดใหม่อีกครั้ง ท่านจึงทรงรับสั่งให้ Noah สร้างเรือขนาดใหญ่ขึ้นมาลำหนึ่ง เพื่อใช้บรรทุกสัตว์รวมทั้งพืชต่างๆ เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปในโลกใหม่ โดยพระองค์ได้ให้เหล่าผู้ที่ถูกเลือกขึ้นเรือเมื่อน้ำท่วมโลก เรือที่ถูกสร้างด้วยความแข็งแรงลอยคอต่อสู้กับทั้งแรงลม แรงฝน และคลื่นขนาดใหญ่ จนเมื่อทุกอย่างสงบลง น้ำที่เคยสูงท่วมเท่าฟ้าก็ค่อยๆ ลดระดับลง โดย Mount Ararat เป็นเขาแห่งแรกที่โผล่พ้นน้ำ และเรือ Noah ก็ได้สิงสถิตอยู่ ณ ยอดเขาแห่งนี้

การค้นพบครั้งใหญ่

เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2010 กลุ่มผู้สำรวจผู้ได้ค้นพบซากเก่าแก่ บริเวณ Mount Ararat ซึ่งมีลักษณะคล้ายเรือสร้างจากไม้ทั้งลำ โดยไม้แต่ละแผ่นมีความกว้าง 8 นิ้วเท่ากันทุกแผ่น และเชื่อมต่อกันด้วยลิ่มไม้ เมื่อสำรวจความยาวทั้งลำพบว่ามีความยาว 100 เมตร อีกทั้งยังมีอายุยาวนานถึง 2,800 ปีก่อนคริสตกาล อีกทั้งยังมีร่องรอยของการอยู่อาศัยมาก่อน โดยคณะนักสำรวจ เชื่อว่านี้คือ เรือ Noah ในตำนานเป็นแน่แท้

หากแต่อย่างไรก็ตาม การค้นพบซากเรือในครั้งนั้น ก็ยังไม่อาจมีหลักฐานหรือน้ำหนักมากกว่านี้ มาพิสูจน์ได้ว่านี้เป็นเรือในตำนานจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังคงมีนักวิชาการบางส่วนเชื่อว่า ซากเรือนี้อาจเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ชาวคริสต์สมัยโบราณ สร้างไว้จารึกแสวงบุญก็เป็นได้

About the author: admin