Turkish-culture

ศาสนาและวัฒนธรรมประเทศตุรกี

ประเทศตุรกีจัดว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่มีความแตกต่างจากเพื่อนค่อนข้างเยอะ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อทางศาสนา ตุรกีแตกต่างจากประเทศอื่นในกลุ่มยุโรปพอสมควร ศาสนาและวัฒนธรรมตุรกีมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้าง เราจะนำมาเล่าให้ฟังกัน

ความหลากหลายทางศาสนา

ประเทศตุรกีเป็นประเทศอิสลามอย่างแท้จริง เนื่องจากคนในประเทศกว่าร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม (คิดเป็นตัวเลขประชากรก็ประมาณ 31 ล้านคน) ส่วนที่เหลือจะเป็นศาสนาคริสต์ นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์, นิกายโรมันคาทอลิก และ นิกายโปรเตสแตนด์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไป ส่วนที่เหลือจากนั้นจะนับถือศาสนายิว จะเห็นว่าประเทศนี้นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักทำให้แนวคิดทางด้านวัฒนธรรมของพวกเค้าจะเน้นไปทางศาสนาอิสลามเป็นหลักด้วย

วัฒนธรรมด้านการแต่งงาน

สำหรับชาวตุรกี ด้านสังคมครอบครัวจะเป็นการแพร่ขยายตามหลักครอบครัวขยาย เมื่อแต่งงานจะต้องหันมายึดถือศาสนาตามฝ่ายชาย (ในกรณีที่ความเชื่อแตกต่างกัน) อีกทั้งเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายหญิงจะต้องย้ายมาอยู่บ้านฝ่ายชาย เพื่อสร้างครอบครัวร่วมกัน

การแต่งกาย

ประเทศตุรกีถือว่ามีวัฒนธรรมด้านการแต่งกายที่น่าสนใจมาก พวกเค้ามีเอกลักษณ์การแต่งกายของตัวเองอย่างเด่นชัดเลยพวกเค้ามีชุดประจำชาติของตัวเอง ผู้ชายตุรกีจะสวมกางเกงขาพอง คู่กับเสื้อเชิ้ตแบบไม่มีปก เสื้อเชิ้ตจะเป็นสีพื้นทั่วไป อาจจะเป็นสีขาว หรือ ดำก็ได้ ปิดด้วยเสื้อกั๊กทับอีกที ซึ่งเสื้อกั๊กจะต้องมีลวดลายฉูดฉาดด้วยเพื่อความสวยงาม เรียกเสื้อกั๊กตัวนี้ว่า เซปเกน  ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายที่เรียกว่า มินตัน เป็นกางเกงขาพอง กระโปรงผ้าสามชิ้น และหมวกคลุมศีรษะ

วัฒนธรรมใหม่

ประเทศตุรกีตอนนี้กำลังเกิดกระแสใหม่ขึ้นมาในเรื่องของวัฒนธรรมนั่นคือ การเรียกร้องความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง เมื่อก่อนผู้หญิงตุรกีมักจะเป็นฝ่ายที่โดนกดขี่ตลอดเวลาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แต่มาตอนนี้โลกเปิดกว้างมากขึ้น เลยทำให้ตอนนี้ผู้หญิงตุรกีสามารถที่จะออกไปทำงานนอกบ้านหารายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวไม่แพ้ผู้ชาย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก

วัฒนธรรมที่เหมือนกับไทย

แม้ว่าประเทศตุรกีกับไทย อยู่ห่างกันมาก แต่ไม่น่าเชื่อว่าไทยกับตุรกีมีวัฒนธรรมบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน เราขอยกมาสักสองเรื่อง หนึ่งคนตุรกีจะให้ความสำคัญกับผู้อาวุโสในบ้านอย่างมาก เวลาเสิร์ฟอาหารจะต้องให้กับผู้สูงอายุก่อนเสมอ การสนทนากับผู้สูงอายุต้องมีความสุภาพอ่อนน้อมทุกครั้ง สองคนตุรกีจะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน หรือ เคหะสถานที่อาคารอื่นเสมอ แม้จะแปลกแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เราทั้งสองประเทศมีอะไรคล้ายคลึงกัน ยังมีอีกหลายอย่างน่าสนใจประเทศที่ตั้งอยู่บนทางเชื่อมของสองทวีปนี้ ลองไปเที่ยวเองแล้วคุณจะรู้

About the author: admin