House-of-Virgin-Mary-

เซลจุกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกี

เป็นสถานที่ที่เน้นไปในเรื่องเกษตรและเรื่องความสวยงามของสถานที่เพราะสถานที่แห่งนี้มีตั้งแต่ประวัติศาสตร์มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ในยุคสมัยก่อนนั้นตุรกีขึ้นชื่อเรื่องการสร้างเมืองอย่างมากเพราะลักษณะของการสร้างเมืองหรือบ้านขอตุรกีนั้นมีลักษณะที่แข็งแรงและรูปลักษณ์ที่ค่อยข้างสวยทำให้หลายๆ ท่านเดินทางไปดูด้วยตนเองอย่างตัวผมเองนั้นได้ไปพิสูจน์มาและก็ได้เห็นว่าสวยงามจริงๆ หากท่านศึกษาประวัติศาสตร์มาจะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีความเป็นมาอย่างไรและสร้างขึ้นในปีไหนซึ่งเชื่อได้ว่าก่อนผมเกิดแน่นอนเพราะลักษณะการสร้างนั้นยังไม่ทันสมัยโดยสร้างขึ้นจากหินและอิฐมากมายนำมาก่อตัวกันเป็นรูปร่างเห็นอย่างนี้ท่านอาจจะคิดว่าไม่แข็งแรงแท้จริงแล้วแข็งแรงอย่างมากขนาดผ่านมานับ 100 ปียังคงสภาพอยู่ได้และไม่มีท่าทีว่าจะพังลงเลย เชิญเข้ามาชมสถานที่ก่อนตัดสินใจเพราะสถานที่นี้มีความรู้ให้ท่านมากมายเมื่อได้มาชมด้วยตนเอง

About the author: admin