Underground-City

เมืองคัปปาโดเจียสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในตุรกี

เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องนครใต้ดินเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่อยู่ใต้ดินจริงๆ ภายในนั้นเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่สามารที่ถ่ายรูปเอาไว้ชื่นชมได้และสถานที่แหง่นี้ยังมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปประเทศตุรกีนิยมไปเยี่ยมชมเพราะเป็นสถานที่สำคัญของประเทศตุรกีและมีความสวยงามซ่อนอยู่ภายในสถานที่จึงทำให้ผู้คนที่ได้เห็นภาพนั้นไปรับชมด้วยตนเอง สถานที่แหง่นี้ถูกสร้างจากหินโดยขุดให้เป็นอุโมงค์และทำการแกะสลักให้เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ โดยจะเด่นภายในมากกว่าภายนอกมากกว่า โดยเมืองคุปปาโดเจียเต็มไปด้วยนครใต้ดินมากมายอย่าง “นครใต้ดินไคมัคลึ” ก็เป็นนครใต้ดินอีกหนึ่งสถานที่ที่ตั้งอยู่ในเมืองคัปปาโดเจียมีลักษณะเด่นเป็นหินสูงทรงกรวยและมีหินทรงกลมอยู่บนสุดนั้นเองภายในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับถ่ายรูปและ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาปาโดเจียเช่นกันและมีขนาดใหญ่อย่างมากภายในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่จะมีของขายมากมายที่ท่านสามารถซื้อเป็นที่ระลึกได้จากข้างในนั้นเอง นี่เป็นเพียงส่วนน้อยที่เรานำมาแนะนำเท่านั้นยังมีอีกมากแต่ไม่อยากให้ท่านพลาดสถานที่ดีๆ แบบนี้ยิ่งเป็นนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดลองไปสัมผัสด้วยตนเองและท่านจะพบกับความมหัศจรรย์แน่นอน

About the author: admin